Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava
v
v

Změny v rozvrhu Friday 9. 12.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4.A px px px px px px px
4.B ex ex ex
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Langerová Eva - - - - - -
Heřmanová Renata -
Honová Lenka - -
Hornová Marie .. - Ko .. - -
Kočí Jana .. ..
Krajíčková Šárka - Sm Mc Mc .. ..
Kuklíková Jana Kateřina -
Macková Radka ..
Nováková Marie -
Smolíková Michaela -
Šalomounová Lucie .. - ..
Šimková Barbora - - .. .. - - -
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3.A OČJ OČJ OČJ OČJ
4.A OČJ OČJ OČJ OČJ
Změny v rozvrzích učitelů
Brzák Martin
3 změna M 3.A 4.B
Cupáková Irena
4 navíc Psy 3.B 3.B za odpadlou
Heřmanová Renata
4 odpadá Aps 4.B
5 odpadá Aps 4.B
Kočí Jana
3 supl. (Hr Absc) ČjK 1.A 1.A za odpadlou
Macková Radka
3 supl. (Kj sem) Aj 1.B (A1) zp za odpadlou
3 odpadá Aj 4.A (S1)
4 supl. (Kj sem) Aj 1.B (A1) zp za odpadlou
4 odpadá Aj 4.A (S1)
Malenová Martina
5 navíc Sped 3.B 3.B za odpadlou
Neubauer Jaroslav
4 změna On 3.A 2.A
Nováková Marie
1 změna Sop 3.A hud
2 změna Sop 3.A 4.B
Smolíková Michaela
2 supl. (Kj sem) Zhe 1.B (A2) zp za odpadlou
Šalomounová Lucie
6 odpadá Hvm 4.A
3. - 5. les.Obecný pedagogický dohled
Voneš Lubomír
1 navíc Poč 3.B (S1) 3.B za odpadlou
4 odpadá Poč 3.B (S1) zrušeno
Změny v rozvrzích tříd
1.A
3 ČjK 1.A supluje Ko (Hr)
1.B
2 Zhe A2 zp supluje Sm (Kj)
3 Aj A1 zp supluje Mc (Kj)
4 Aj A1 zp supluje Mc (Kj)
3.A
1 Sop hud změna Nom
2 Sop 4.B změna Nom
3 M 4.B změna Br
4 On 2.A změna Neu
3.B
1 Poč S2 3.B navíc Vo
1 Poč S1 3.B navíc Vo
1 Nj S1 odpadá (Hr)
1 Aj S2 odpadá (Mc)
4 Psy 3.B navíc Cu
4 Nj S2 odpadá (Hr)
4 Poč S1 odpadá (Vo)
5 Sped 3.B navíc Mal
5 Sop odpadá (Kj)
6 Sop odpadá (Kj)
4.A
1. - 7. les. praxe
4.B
3. - 5. les. exkurze
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou