Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava
v
v

Změny v rozvrhu Monday 4. 12.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.B ex ex ex
4.A px px px px px px px px
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Fousková Amélie .. .. .. .. Sm Mal
Honová Lenka .. Br .. - - - -
Krajíčková Šárka .. Cu -
Macháčková Jitka .. ..
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Langerová Eva
4 přesun << Ke 2.A 2.A z 7. hod
5 odpadá Ke 1.B
7 přesun >> Ke 2.A na 4. hod
Šimková Kateřina
2 přesun << Pe 1.A 1.A z 7. hod
7 přesun >> Pe 1.A na 2. hod
Brzák Martin
2 supl. (Hn Absc) Aj 2.A (A2) 2.A dohled
5 přesun << M 3.A 3.A z 6. hod
6 přesun >> M 3.A na 5. hod
Cupáková Irena
2 odpadá Psy 4.A
4 supl. (Kj PedD) Zn 2.B (A1) zp1 za odpadlou
4 odpadá Bie 1.B
Havel Rostislav
6 odpadá Tv 4.A
7 odpadá Tv 4.A
Hříbek Martin
1 odpadá SP 4.A
Kočí Jana
1 přesun << Pr 3.A 3.A z 5.12. 4. hod
Krajíčková Šárka
3. - 5. les.Obecný pedagogický dohled
Malenová Martina
6 supl. (Fo Dov) Vvm 3.B 3.B za odpadlou
Phillip Aaron Osice
3 odpadá Kaj 1.B (A1)
Smolíková Michaela
5 změna Zn 1.A (A2) 1.A
5 spojeno (Fo Dov) Zn 1.A (A1) 1.A
Šalomounová Lucie
3 přesun << Hvm 3.A hud z 5. hod
5 přesun >> Hvm 3.A na 3. hod
Šlapalová Marcela
4 odpadá Aj 4.A (S2)
5 odpadá Aj 4.A (S2)
Šimková Barbora
1 přesun >> Sped 3.A na 5.12. 4. hod
4 odpadá Vvm 4.A (S1)
5 odpadá Vvm 4.A (S1)
Voneš Lubomír
3 odpadá Poč 4.A (S2)
Změny v rozvrzích tříd
1.A
2 Pe 1.A přesun << Ši z 7. hod
2 Lit odpadá (Fo)
5 Zn A2 1.A změna Sm
5 Zn A1 1.A spojí Sm (Fo)
7 Pe přesun >> na 4.12. 2. hod
1.B
1 Lit odpadá (Fo)
3. - 5. les. exkurze
2.A
2 Aj A2 2.A supluje Br (Hn)
4 Ke 2.A přesun << La z 7. hod
4 ČjK odpadá (Fo)
7 Ke přesun >> na 4.12. 4. hod
2.B
4 Zn A1 zp1 supluje Cu (Kj)
3.A
1 Pr 3.A přesun << Ko z 5.12. 4. hod
1 Sped přesun >> na 5.12. 4. hod
3 Hvm hud přesun << Ša z 5. hod
3 Čjl odpadá (Fo)
5 M 3.A přesun << Br z 6. hod
5 Hvm přesun >> na 4.12. 3. hod
6 M přesun >> na 4.12. 5. hod
8 odpadá (Mch)
9 odpadá (Mch)
3.B
6 Vvm 3.B supluje Mal (Fo)
8 odpadá (Mch)
9 odpadá (Mch)
4.A
0. - 7. les. praxe
4.B
1 Psy odpadá (Hn)
Pedagogický dohled u třídy:
1.B
Hodina: 3. - 5. les., Učitel: Krajíčková Šárka